Random Quote

I sometimes skip meals when I travel.